fbpx
Loading...

Adatkezelési tájékoztató

HerbClinic.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatok kezelője Érsek-Obádovicsné Szarvas Nikolett Diána (egyéni vállalkozó).

E-mail cím: info@herbclinic.hu

Telefonszám: 06 30 461 5880

2. A KEZELT ADATOK KÖRE

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A honlapon működnek továbbá a webáruházakra jellemző, alapvető működéshez szükséges sütik (cookie-k): az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges külön, előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Adatkezelési célok:

  • Adattárolás (Tárhelypark Kft.)
  • Hírlevél küldése (MailChimp)
  • Online fizetés (Barion Payment Zrt.)
  • Kiszállítás (Magyar Posta Zrt.)
  • Webshop vásárlások kezelése
  • Regisztráció
  • E-mail kapcsolatfelvétel

A HerbClinic.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek

A HerbClinic.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai és az alábbi listában található adatfeldolgozók férhetnek hozzá:

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

6. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI, AZ ADATTÖRLÉS

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő e-mail címén: az info@herbclinic.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezen az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Cégünk a személyes adatokat a Tárhelypark Kft. (1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14.) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a HerbClinic.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

9. FONTOS WEBCÍMEK

Adatvédelmi információk (NAIH)

Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője

10. SZERZŐI JOGOK

A honlap tartalma Érsek-Obádovicsné Szarvas Nikolett Diána szellemi tulajdona, és a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. törvény védelme alá tartozik. A honlap tartalmának kereskedelmi célú felhasználása tilos!